POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del lloc web:

ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS
G44967115
ADREÇA: CTRA. AGRAMUNT, 92 BIS,25730 ARTESA DE SEGRE, ESPANYA (NO S’ACCEPTEN DEVOLUCIONS A AQUESTA ADREÇA) Si voleu tornar un producte contacteu amb nosaltres al correu.
E-MAIL: [email protected]

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb les regulacions aplicables actuals sobre protecció de dades personals, us informem que les vostres dades s’inclouran al sistema de processament propietat de ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS amb el número d’identificació fiscal G44967115 i el domicili social situat a Ctra. d’Agramunt 92 Bis, 25730, Artesa de Segre, i que a continuació es mostren els seus propòsits, períodes d’emmagatzematge i bases legals respectius. Per al processament que ho requereix, també us informem de la possibilitat de perfilar i automatitzar la presa de decisions, així com les possibles revelacions i transferències internacionals que ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS
té previst:

Finalitat: Procés i gestiona les dades necessàries per a la funcionalitat del lloc web Període d’emmagatzematge: Fins a la retirada del consentiment donat
Bases legals: El consentiment de l’interessat
Tipus de dades: Només identificar dades Divulgació: No s’espera Transferències internacionals: No s’espera. Perfil: No s’espera

Finalitat: Per assistir a les vostres consultes i / o sol·licituds Període d’emmagatzematge: Durant el temps que es dóna el consentiment. Bases legals: El consentiment de l’interessat
Tipus de dades: Només identificar dades. Divulgació: Cap. Transferències internacionals: No s’espera. Perfil: No s’espera

Finalitat: Gestionar i processar les obligacions i deures derivats del compliment de la normativa que s’aplica a l’organització.
Període d’emmagatzematge: Les còpies dels documents es mantindran fins que les accions per reclamar un possible passiu hagin desaparegut. Bases legals: Compliment d’una llei. Tipus de dades: Només identificar dades. Divulgació: Les vostres dades es divulgaran, si cal, als organismes i / o a les administracions públiques amb jurisdicció en aquest tema per complir les obligacions establertes en la legislació aplicable. A més, se li informa que la base legal de la divulgació ha de complir les obligacions previstes en la legislació aplicable.
Transferències internacionals: No s’espera.
Perfil: No s’espera

Finalitat: Recollir, registrar i processar dades amb finalitats de màrqueting per enviar-vos el butlletí al qual us heu subscrit
Període d’emmagatzematge: Durant el temps que es dóna el consentiment
Bases legals: El consentiment de l’interessat. Tipus de dades: Només identificar dades Divulgació: Cap. Transferències internacionals: No s’espera Perfil: No s’espera

Finalitat: Recollir, registrar i processar dades amb l’objectiu de gestionar la vostra compra i assegurar un rendiment, compliment i conclusió correctes del contracte entre ambdues parts
Període d’emmagatzematge: Durant el temps necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits, inclosos possibles rendiments, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei particular Bases legals: Rendiment d’un contracte. Tipus de dades: Només identificar dades. Divulgació: Les vostres dades es divulgaran, si cal, a l’Autoritat Tributària, Bancs, Bancs d’Estalvis, òrgans i/o administracions públiques amb jurisdicció en aquest tema per complir les obligacions fiscals establertes en la legislació aplicable. A més, se li informa que la base legal de la divulgació ha de complir les obligacions previstes en la legislació aplicable.
Transferències internacionals: No s’espera
Perfil: No s’espera

Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Període d’emmagatzematge: 5 anys d’acord amb la Llei fiscal i 10 anys per a la documentació fiscal d’acord amb la Llei bàsica 7/2012
Bases legals: Compliment d’una llei
Tipus de dades: Només identificar dades
Divulgacions: Compliment d’una llei.
Transferències internacionals: No s’espera
Perfil: No s’espera

DADES SUBSCRIPTORS

ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS t’informa que pots exercir els drets d’accés, rectificació, restricció, esborrament, portabilitat i objecció per processar les teves dades personals davant el controlador de dades i també retirar el consentiment donat.

 • Dret d’accés: Aquest és el vostre dret a obtenir informació sobre les vostres dades personals específiques i quin tractament ha estat o s’està duent a terme sobre elles, i també la informació disponible sobre la font d’aquestes dades i les publicacions realitzades o previstes.
 • Dret de la rectificació: Aquest és el vostre dret a la correcció de dades inexactes o incompletes. Totes aquestes correccions només es poden fer per a la informació que es troba sota el control de l’APP, per exemple, suprimint els comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o contingut web que contenen les vostres dades personals.
 • Dret a la restricció del processament: Aquest és el dret de restringir els propòsits del tractament previstos originalment pel controlador de dades.
 • Dret a borrar la teva informació personal: Aquest és el dret a eliminar les dades personals excepte la subministrada del mateix PIBR o en altres regulacions aplicables on s’especifiquen períodes i formats d’emmagatzematge obligatoris.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que heu proporcionat, en un format estructurat, habitualment utilitzat i llegible a màquina, i a transmetre-les a un altre controlador de dades.
 • Dret d’objecció: Aquest és el vostre dret a prevenir o deixar de processar les vostres dades personals per part de ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS.
  Per exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, heu de complir els requisits següents:
 • Envieu una carta a l’adreça CTRA AGRAMUNT 92 BIS, 25730, ARTESA DE SEGRE (a l’atenció de ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS ) o per correu electrònic a [email protected] 
 • La carta enviada per l’interessat que sol·licita exercici d’un dret determinat ha de complir els requisits legals següents:

o El nom complet de l’interessat i una còpia del document d’identitat nacional espanyol o document d’identitat d’estranger o qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’accepten representants, aquests també hauran d’identificar-se de la mateixa manera, a més del document que confirmi el seu estat de representant. La fotocòpia del document d’identitat nacional es pot substituir per altres documents que demostrin la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid segons la llei.

o El contingut específic de la sol·licitud. (En què sol·liciteu la informació que voleu accedir). Si no feu cap referència a un fitxer específic, se us proporcionarà tota la informació que teniu amb les vostres dades personals. Si sol·liciteu informació d’un fitxer determinat, només es donarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·liciteu informació sobre un tercer, es denegarà en tots els casos. Si sol·liciteu la informació per telèfon, se us demanarà sol·liciteu la informació per escrit; se us dirà com podeu fer-ho i l’adreça a la qual heu d’enviar la vostra sol·licitud. Mai se li donarà informació per telèfon.

o Adreça dels avisos.
o La data i la signatura de la persona sol·licitant.
o Documents de suport de la sol·licitud feta.
o L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que proporcioni proves que envieu la sol·licitud i el rebem.

Per últim, t’informem que tens dret a presentar una queixa a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si saps o considera que un esdeveniment particular pot comportar un incompliment de la protecció de dades aplicable regulacions.

ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS es compromet a prendre les mesures tècniques i organitzatives necessàries, coincidit amb el nivell de risc que comporta el processament realitzat per ella i explicat a la secció sobre els termes i les condicions d’ús, amb l’objectiu de garantir la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

 

POLÍTICA PRIVÀCIA PER A XARXES SOCIALS


D’acord amb el que s’estableix a les regulacions aplicables sobre la protecció de la informació personal i la llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS informa als usuaris que han creat un perfil a la xarxa social Instagram, amb l’objectiu principal de publicitat dels seus productes i serveis.


L’usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS, mostrant així el seu interès per la informació feta pública a través de la Xarxa. Unint-nos a la nostra pàgina, esteu autoritzant el nostre ús de qualsevol informació personal publicada al vostre perfil.


L’usuari pot accedir a lles polítiques de privadesa de la Xarxa Social en qualsevol moment o poden configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.
ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS té accés i gestiona els usuaris ’ informació pública, especialment el seu nom de contacte. Aquesta informació només s’utilitza dins de la Xarxa Social. No s’afegeix a cap tipus de fitxer.
Pel que fa al dret a l’accés, la rectificació, la limitació del tractament, la supressió, la portabilitat i l’oposició al tractament de les vostres dades personals, que teniu i que es pot exercir d’acord amb el RGPD, heu de tenir en compte el següent:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que s’ha dut a terme o realitzat, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes del mateix
 • Dret de la rectificació: És el dret de la persona afectada modificar les dades que resulten inexactes o incompletes. Només es pot satisfer en relació amb aquesta informació que està sota el control de ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS, per exemple, suprimir comentaris publicats a la pàgina mateixa, imatges o contingut web on es registren dades personals de l’usuari
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de limitar els propòsits del tractament subministrat originalment pel controlador.
 • Dret de supressió: és el dret de suprimir les dades personals de l’usuari, excepte el que es proporciona a la

GDPR o en altres regulacions aplicables que determinin l’obligació de preservar-les de manera puntual.

 • Dret de portabilitat: el dret a rebre dades personals que l’usuari ha proporcionat, en un format estructurat, l’ús comú i la lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable
 • Dret de l’oposició: És el dret de l’usuari de no dur a terme el tractament de les seves dades personals ni deixar de processar-les per ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS

ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS realitzarà les accions següents:

 • Accediu a la informació de perfil públic.
 • Publica qualsevol informació ja disponible a la pàgina web ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS al seu perfil d’usuari.
 • Envieu missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzar l’estat de la seva pàgina, que es publicarà al seu perfil d’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar el contingut que deixa d’interessar-los i restringir amb qui comparteixen les seves connexions. Per fer-ho, han d’accedir a les seves configuracions de privadesa.


Publicacions
Un cop s’hagin unit a la pàgina ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS, l’usuari podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia recolzat per la Xarxa Social a la pàgina. En qualsevol cas, l’usuari ha de tenir propietat sobre aquest contingut, ha de tenir els drets d’autoria i intel·lectual de propietat als mateixos o tenen el consentiment dels tercers afectats. Està expressament prohibit qualsevol contingut publicat a la pàgina, ja sigui text, gràfics, vídeos, etc. que incompleixi la moral, l’ètica, el bon gust o el decoratge, com és qualsevol que incompleixi els drets de propietat intel·lectual o industrial, els drets d’imatge o la Llei. En aquestes circumstàncies, ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS es reserva el dret d’eliminar immediatament el contingut i pot sol·licitar que l’usuari estigui bloquejat definitivament.
ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS no és responsable de cap contingut publicat lliurement per un usuari.
L’usuari ha de tenir en compte que les seves publicacions seran vistes per altres usuaris. Com a resultat, són la persona principal encarregada de protegir la seva pròpia privadesa.
Les imatges publicades a la pàgina no seran emmagatzemades en cap mena de fitxer per ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS però romandran a la Xarxa Social.


Concursos i Promocions
ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions en què els usuaris connectats a la seva pàgina puguin participar. Quan la Xarxa Social s’utilitzi per a aquests concursos i promocions, els termes i les condicions es publicaran de la mateixa manera. Això sempre complirà el LSSI-CE i qualsevol altra normativa aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, dona suport ni administra cap de les nostres promocions de cap manera, ni s’associen a cap d’elles.

Publicitat
ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis. En qualsevol cas, si decideixen gestionar la vostra informació de contacte per a accions de recerca comercial directa, sempre ho faran d’acord amb el RGPD i el LSSI-CE.
Recomaneu la pàgina de ASSOCIACIÓ DESIDIUM EVENTS a altres usuaris perquè també puguin gaudir de les promocions que s’ofereixen
en ella o mantenir-se informat de la seva activitat no es considerarà publicitat.
A continuació, es mostra un enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

PAGAMENTS STRIPE

Amb l’objectiu de l’ordre dels mètodes de pagament de Stripe, en el moment del pagament, podríem compartir amb Stripe durant el procés de compra les seves dades personals incloses en el formulari de contacte i de les detencions de les comandes, de tal forma que Stripe pugui avaluar si vostè compleix amb els requisits per accedir als seus mètodes de pagament i per adaptar tals formes de pagament al seu perfil. Les seves dades personals són tractades de conformitat amb l’estable Política de Privacitat de Stripe.